Auto - Prioritair rijden, 8u - praktijk - PIVO

Auto – Prioritair rijden, 8u – praktijk

Inhoud

Theorie (1u):

  • Opfrissing wetgeving.
  • Afspraken en veiligheidsnormen via de risicoanalyse van de opleiding.

Praktijk op de openbare weg (7u):

  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Prioritair rijden op de openbare weg, rijgewenning binnen een veilig kader.
  • Communicatie met andere weggebruikers.
  • Basistechnieken prioritair rijden.
  • Snelheid door veiligheid en zichtbaarheid in de praktijktoepassing.
  • Best-practice tijdens het prioritair rijden op kruispunten, bij hindernissen of conflicten met andere weggebruikers.
  • Deconditioneren en nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je weet wat prioritair rijden inhoud en welke de risico’s zijn. Je kan een inschatting maken van het beoogde doel en de noodzaak om dit middels prioritair rijgedrag te verwezenlijken. Je kent de wetgeving ter zake. Je bent zich bewust van je voorbeeldfunctie. Je kan op een efficiënte en veilige manier zich de vereiste basistechnieken eigen maken om zich prioritair met een dienstvoertuig te verplaatsen in het verkeer.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris van politie en belast met prioritaire opdrachten.

Deelnamevoorwaarden

Voorkennis - Je bent in het bezit van het attest EDA4605 - ‘risicoanalyse bij prioritair rijden - theorie 4u’.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie kan onmiddellijk gelinkt worden aan praktijkoefeningen op de weg of afgesloten terrein.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag per cursist.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA5336
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Meer informatie