Auto - Prioritair rijden, 8u - praktijk - PIVO

Auto – Prioritair rijden, 8u – praktijk

Pivo beschikt over een gespecialiseerd opgeleid docententeam, bestaande uit meer dan 40 operationele politiemedewerkers die op professionele wijze en op wettelijke basis, prioritaire rijden op de openbare weg aanleren tijdens reële verkeerssituaties, op maat en ter plaatse in de eigen werkomgeving. Na een verkennend gesprek tekenen wij een opleidingstraject uit, en dit binnen het beschikbare budget. Verkeersveiligheid is essentieel, maar ook sensibilisering, nazorg, beleidsondersteuning en een individuele evelautaie per bestuurder maken deel uit van het brede aanbod.

Snelheid tijdens prioritair rijden wordt verkeersveiligheid voor iedereen ! 

Inhoud

  • Opfrissing wetgeving
  • Prioritair rijden op de openbare weg, deconditioneren binnen een veilig kader
  • Plaats op de rijbaan
  • Communicatie met andere weggebruikers
  • Basistechnieken prioritair rijden
  • Veiligheid en zichtbaarheid in de praktijk
  • Prioritaire rijtechnieken op kruispunten en afdeksituaties
  • Het begrip timing en afdeksituaties
  • Nabespreking 

Leerdoelstellingen

Een ééndaagse praktijkopleiding. Je weet wat prioritair rijden inhoudt en welke risico’s er aan verbonden zijn. Je kent de wetgeving ter zake. Je kan een inschatting maken van je eigen rijgedrag en je communicatie naar andere weggebruikers toe. Je kent je plaats op de rijbaan binnen een stadsomgeving, op secundaire wegen en op snelwegen. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en kan gepast anticiperen op voorkomende gevaren mét aandacht voor schadepreventief rijden.

Doelgroep

Je bent belast met prioritaire rijopdrachten. Ook de verantwoordelijken binnen de organisatie die instaan voor de opvolging van het rijgedrag van medewerkers en de appreciatie ervan bij onregelmatigheden.

Deelnamevoorwaarden

Voorkennis - Je bent bij voorkeur in het bezit van het attest ‘risicoanalyse bij prioritair rijden - theorie 4u’.
Toelating van de directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie kan onmiddellijk gelinkt worden aan praktijkoefeningen op de weg of afgesloten terrein.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een individueel gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag met vermelding van de 'rij skills' per cursist.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA 5336
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven