Auto - PRIBA, Prioritair Rijden Basis Auto - 24u praktijk - PIVO

Auto – PRIBA, Prioritair Rijden Basis Auto – 24u praktijk

Pivo beschikt over een gespecialiseerd opgeleid docententeam, bestaande uit meer dan 40 operationele politiemedewerkers die op professionele wijze en op wettelijke basis, prioritaire rijden op de openbare weg aanleren tijdens reële verkeerssituaties, op maat en ter plaatse in de eigen werkomgeving. Na een verkennend gesprek tekenen wij een opleidingstraject uit, en dit binnen het beschikbare budget. Verkeersveiligheid is essentieel, maar ook sensibilisering, nazorg, beleidsondersteuning en een individuele evelautaie per bestuurder maken deel uit van het brede aanbod.

Snelheid tijdens prioritair rijden wordt verkeersveiligheid voor iedereen ! 

Inhoud

Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.

Dag 1: Juridisch kader, basisvaardigheden en basisfilosofie bij het prioritair rijden.

  • Rustfilosofie, taken van de bestuurder, zithouding, kijk- en stuurtechnieken, bochtentechniek, snelwegtechniek, veiligheid, …

Dag 2: Beperkingen mens, voertuig en infrastructuur, creëren van veiligheidszones tijdens het prioritair rijden.

  • Beperkingen mens, beperkingen voertuig, operationele controle voertuig, creëren van veiligheidszones, voertuigreacties, …

Dag 3: Combinaties en tactische applicaties bij het prioritair rijden.

  • Inhaaltechnieken, veegtechnieken, keertechniek, drempeltechnieken, snelwegtechnieken, veiligheid voertuig, tactische rij-applicaties, actieve en passieve veiligheidstechnieken, multitasking, controle dispositief voertuig, …

Gedetailleerde inhoud kan opgevraagd worden.

Leerdoelstellingen

Complete basisopleiding voor de politiemedewerker belast met prioritaire verplaatsingen. Politionele rijtechnieken met aandacht voor mens, voertuig en omstandigheden. Naast alle vaardigheden, vervat in de PRIO en de PRIO +, worden er een aantal bijkomende technieken aangeleerd, volledig uitgewerkt en gecombineerd. Realistische scenario’s worden nagestreefd door middel van oefening en multitasking op de openbare weg.

Doelgroep

Agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris van politie en belast met prioritaire opdrachten. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs.

Deelnamevoorwaarden

Voorkennis - Je bent bij voorkeur in het bezit van het attest ‘risicoanalyse bij prioritair rijden - theorie 4u’.
Toelating van de directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Voornamelijk onderwijsleergesprek gelinkt aan praktijkuitvoering. Duaal leren, de cursisten beoordelen afwisselend de rijstijl van de collega bestuurder onder beheer van de docent.

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie wordt onmiddellijk gelinkt aan praktijkoefeningen op de openbare weg en/of afgesloten terrein.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een individueel gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag met vermelding van de 'rij skills' per cursist.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 24 uur
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA5360
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven