Auto - DGH - Risicoanalyse bij prioritair rijden - theorie - PIVO

Auto – DGH – Risicoanalyse bij prioritair rijden – theorie

Pivo beschikt over een gespecialiseerd opgeleid docententeam die op professionele wijze en op wettelijke basis, prioritaire rijden op de openbare weg aanleren tijdens reële verkeerssituaties, op maat en ter plaatse in de eigen werkomgeving. Na een verkennend gesprek tekenen wij een opleidingstraject uit, en dit binnen het beschikbare budget. Verkeersveiligheid is essentieel, maar ook sensibilisering, nazorg, beleidsondersteuning en een individuele evelautaie per bestuurder maken deel uit van het brede aanbod.

Snelheid tijdens prioritair rijden wordt verkeersveiligheid voor iedereen ! 

Inhoud

 • Opfrissing wetgevend kader, wat mag, wat is verboden?
 • Gebruik van blauwe lichten en van de sirene of beiden.
 • Aard van het voertuig.
 • Mens, weg, voertuig.
 • De veiligheidsgordel en airbag, gevaren en veiligheidsaspecten.
 • De veiligheid en gevaren van een zelfsturend voertuig.
 • Snelheid, remweg en stopafstand.
 • Bewust prioritair rijden.
 • Valkuilen prioritair rijden.
 • Tijdswinst en veiligheid.
 • Aard van de opdrachten en korpsafspraken bij het prioritair rijden.
 • Analyse van een prioritaire rit, veiligheid en gevaren nader besproken.
 • Voorbeeldfunctie interventie rijden met herkenbaar voertuig.

Leerdoelstellingen

Een theoretische opleiding, opgevat als een groepsgesprek. Je weet wat prioritair rijden inhoudt en welke de risico’s ervan zijn. Je kan een inschatting maken van het beoogde doel en de noodzaak om dit middels prioritair rijgedrag op veilige wijze te verwezenlijken. Je kent de wetgeving ter zake. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie.

Doelgroep

Je bent belast met prioritaire rijopdrachten. Ook de verantwoordelijken binnen de organisatie die instaan voor de opvolging van het rijgedrag van medewerkers en de appreciatie ervan bij onregelmatigheden.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, ervaringsuitwisseling, groepsdiscussie, zelfevaluatie.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 4 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven