Aspirant hoofdinspecteur van politie - PIVO

Aspirant hoofdinspecteur van politie

De basisopleiding aspirant hoofdinspecteur is een sociale promotie van inspecteur naar hoofdinspecteur.

Deze afgestudeerde hoofdinspecteurs hebben een volle politiebevoegdheid en hebben ook leidinggevende taken. Ze nemen immers de aansturing van inspecteurs en agenten van politie op zich in kleinere teams of entiteiten. 

Deze opleiding duurt 9 maanden en start telkens op 01 oktober en wordt, in normale omstandigheden, afgesloten op 30 juni van het volgende jaar.

Een aspirant hoofdinspecteur wordt gedurende zijn opleiding afgedeeld vanuit zijn zone of dienst van tewerkstelling naar de provinciale politieschool PIVO.

Ben je inspecteur en bezig met de selectieprocedure voor hoofdinspecteur, dan is volgende administratieve info zeker en vast nuttig. In de 9 maanden voorafgaand aan de opleiding, mag de kandidaat slechts 24 dagen verlof krijgen. Vanaf 01 oktober ontvangt hij aspirantenverlof aan 2 dagen per maand. De 18 dagen aspirantenverlof worden door de school hoofdzakelijk ingepland tijdens de schoolvakanties van het regulier onderwijs. 2 dagen mag de aspirant zelf vrij inplannen. De aspirant verliest gedurende de opleiding alle premies en vergoedingen (weekend-, nacht- en overuren). Hij heeft wél recht op maaltijdvergoeding voor detachering of maaltijdcheque.

 

Inhoud

De opleiding is opgedeeld in 14 modules en twee stages. Elke module bevat een reeks vakken, gedoceerd door (vooral) ervaringsdeskundigen vanop het terrein.

Module 1: Plaats en rol van de politiediensten in onze samenleving.
Module 2: Plaats, functie en rol van de kaders in de politiediensten.
Module 3: Basiscompetenties van de hoofdinspecteur.
Module 4: Verwerving van basiscompetenties inzake management en beheer van human resources.
Module 5: Leiding van een team in een operationeel leidinggevende rol.
Module 6: Herstel en handhaving van de openbare orde.
Module 7: Bijzondere bestuurlijke politie.
Module 8: Verkeer en wegverkeer.
Module 9: Courante gerechtelijke opdrachten.
Module 10: Specifieke gerechtelijke situaties.
Module 11: Actualiteitsfenomenen.
Module 12: Fysieke en mentale training.
Module 13: Geweldbeheersing.
Module 14: Tweede landstaal.

Opleidingsstage in management en leadership. (40 uren)

Opleidingsstage in operationele situaties (160 uren)

Leerdoelstellingen

De leerdoelstellingen staan per module omschreven in het erkenningsdossier: 

Leerdoelstellingen AHINP

 

Doelgroep

Om de basisopleiding hoofdinspecteur te mogen volgen moet men ten minste 6 jaar dienst hebben in de graad van inspecteur van politie en slagen in een vergelijkend examen ofwel gerekruteerd zijn als gespecialiseerde aspirant-hoofdinspecteur via een bijzondere aanwervingsprocedure.

Deelnamevoorwaarden

Om tot deze basisopleiding worden toegelaten, dien je te voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, waarbij het slagen in de selectieproeven er één van is.

Voor meer info zie JobPol.be.

Lesmethode en werkvormen

De gebruikte werkvormen zijn congruent aan de lesinhoud en de evaluatiemethodes.

Deze worden gedifferentieerd naar de noden van de cursisten en zijn praktijkgericht.

Beoordelingswijze

De aspirant hoofdinspecteur moet minimum een bevredigende evaluatie krijgen op de eindevaluatie professioneel functioneren én op managementvaardigheden.

Op het schriftelijk examen wordt de theoretische kennis beoordeeld en moet de aspirant minimum 50% behalen.

Op het praktisch examen wordt, a.h.v. een rollenspel in het gerechtelijke of bestuurlijke kader, de praktische vaardigheden van de aspirant geëvalueerd. Opnieuw moet hij minimum 50% behalen.

Op het mondeling examen wordt een portfolio verdedigd waarin de aspirant zijn leiderschapskwaliteiten bewijst. Opnieuw minimum 50%.

Voor het totale cijfer (dagelijks werk, sport, geweldbeheersing en examen), moet de aspirant minimum 60% behalen om te slagen.

Meer details vind je terug op het ministerieel besluit:
Beoordeling AHINP

Details

Kenmerk Waarde
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA806
Edities Geen editie gepland
Alle details weergeven
Inschrijven