VERKEER - ADR, wetgeving en controle op inbreuken - PIVO

VERKEER – ADR, wetgeving en controle op inbreuken

Inhoud

Deel 1 - Theorie - 3 dagen:

  • Koninklijk besluit van 28-06-2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.
  • Indeling van de gevaarlijke stoffen en houders voor vervoer.
  • Signalisatie / placarding / etikettering.
  • Vervoerdocument / schriftelijke richtlijnen (tremcards) / ADR-getuigschrift / ADR-keuringscertificaat en technische keuring voertuig / uitrusting.
  • Vrijstellingen.
  • Exploitatie / stuwing en parkeren.
  • Pv / OI / immobilisatie.

Deel 2 - Praktijk - 1 dag: 

  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Controle op vervoerdocument / schriftelijke richtlijnen / ADR-getuigschrift / ADR-keuringscertificaat en technische keuring voertuig / uitrusting.

Leerdoelstellingen

Je kan het vervoer van gevaarlijke stoffen (zowel tank- als stukgoedvervoer) volgens de voorschriften controleren. Je kan op adequate wijze maatregelen treffen, rekening houdend met de eigenschappen van het te vervoeren product. Je kan nagaan of een juiste administratieve afhandeling van het vervoer wordt gehanteerd.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 32 uur
Prijs 490,00
EDA-nummer EDA7468
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven