Adembescherming voor interventieploegen - PIVO

Adembescherming voor interventieploegen

PO nummer moet op factuur alvorens factuur mag worden opgemaakt

Inhoud

Theorie: wetgeving, noodzaak van adembeschermingsmiddelen, werking en correct gebruik van het persluchttoestel: op- en afzetprocedures, controle van het toestel, voortbewegen, ...

Praktijk: oefeningen in het op- en afzetten evenals het gebruik van het persluchttoestel, uitvoeren van interventies bij slechte zichtbaarheid en inoefenen van looptechnieken, oefeningen in het opzoeken van slachtoffers bij slechte zichtbaarheid: in gebouw met kunstmatige rook en/of in het vuurhuis, gecombineerde oefeningen: zoeken en evacuatie van slachtoffer in brandend gebouw dat dient geblust te worden.
 

Leerdoelstellingen

Na de opleiding ken je de werking en het correct gebruik van het persluchttoestel en kun je een interventie uitvoeren met adembescherming.

Doelgroep

De opleiding richt zich in eerste instantie tot de leden van de interventieploeg die werken met een persluchttoestel.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de eigen arbeidsgeneesheer om ademlucht te dragen.

Lesmethode en werkvormen

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen waarbij interventies met adembescherming centraal staan.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Niveau Basis
Prijs Nader te bepalen
Erkenning attest
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Meer informatie