Actieplannen, opstellen en leiden - PIVO

Actieplannen, opstellen en leiden

Je kan een actieplan ontwikkelen, opstellen en opvolgen, rekening houdend met de verschillende actoren, partners en de managementcyclus.
Je kan op een duidelijke manier juiste doelstellingen formuleren zodat het gekozen beleid geoperationaliseerd wordt.

Inhoud

  • De managementcyclus, de verschillende soorten plannen en hun onderlinge verhouding, de verschillende actoren.
  • Vertaling van het beleid naar concrete acties: de verschillende stappen van het planningsproces, het formuleren van de juiste doelstellingen, de capaciteitsberekening.
  • De structuur en inhoud van een actieplan.
  • Het uitvoeren en opvolgen van actieplannen: werken met indicatoren en stuurborden.

Doelgroep

Je bent hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker A/B.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA3145
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven