Aanwezigheidsbeleid: hoe hou je je medewerkers lang, gelukkig en gezond aan het werk? - PIVO

Aanwezigheidsbeleid: hoe hou je je medewerkers lang, gelukkig en gezond aan het werk?

Collega X is alweer afwezig, de 4de keer op een half jaar. Collega Y is 5 maanden afwezig, maar collega’s zien haar regelmatig zitten op een terrasje. De 53-jarige collega van de technische dienst sukkelt met zijn rug en meldt zich daardoor regelmatig ziek.

Hoe pakken we dat het best aan? Mag je mensen daarop aanspreken? Ze hebben toch een afwezigheidsattest van de dokter? Wat mag je wel en niet zeggen tijdens een gesprek met hen? Wat als de vakbond plots tussenkomt?

Het doel van een motiverend aanwezigheidsbeleid is een solide kader creëren waarbinnen medewerkers kunnen worden aangesproken over hun afwezigheid vanuit een bezorgdheid voor zowel de persoon als voor de werking van de dienst.

Inhoud

  • Begrippenkader.
  • Verzuimregistratie en -cijfers.
  • Visie op verzuim.
  • de verschillende rollen
  • Noodzakelijke onderdelen van het aanwezigheidsbeleid.
  • Methodologie.
  • Toepassing op het aanwezigheidsbeleid van je organisatie.

Leerdoelstellingen

Je kent de noodzakelijke onderdelen van een correct aanwezigheidsbeleid. Je kent de grote lijnen van wat wettelijk kan/niet kan/nodig is. Je kunt meteen van start gan om je aanwezigheidsbeleid op te maken. Je kunt een procedure uitschrijven voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Je kent de gesprekken die je kunt voeren en weet hoe je ze het best aanpakt.

Doelgroep

HR-medewerkers en medewerkers beleidszaken.

Lesmethode en werkvormen

Deelnemers brengen eventuele procedures en beleidsteksten mee naar de opleiding. Tijdens de opleiding wordt er gewerkt aan de hand van leergesprekken, interactievee oefeningen en individuele opdrachten.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 7 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven