Aspirant agent van politie - PIVO

Aspirant agent van politie

De basisopleiding aspirant agent is een opleiding die 6 maanden duurt en start op 01 november of 01 mei, afhankelijk van het aantal aspiranten.

Als agent van politie met je beperkte politiebevoegdheid leg je je vooral toe op verkeersopdrachten zoals de vaststelling van verkeersongevallen, verkeersregeling en -toezicht. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen en je kan politieambtenaren bijstaan in bepaalde door de wet voorziene gevallen (zoals b.v. de fouille van personen).

Een aspirant agent wordt gedurende zijn opleiding afgedeeld vanuit zijn zone of dienst van tewerkstelling naar de provinciale politieschool PIVO.

Start je binnenkort de opleiding als agent of ben je bezig met de selecties, dan kan volgende info nuttig zijn. Vanaf de start van de opleiding ontvangt de aspirant verlof aan 2 dagen per maand. De 12 dagen aspirantenverlof worden door de school hoofdzakelijk ingepland tijdens de schoolvakanties van het regulier onderwijs. 2 dagen mag de aspirant zelf vrij inplannen.
De aspirant heeft gedurende de opleiding geen premies en vergoedingen (weekend-, nacht- en overuren). 

 

Inhoud

De opleiding is opgedeeld in 11 modules en twee stages. Elke module bevat een reeks vakken, gedoceerd door (vooral) ervaringsdeskundigen vanop het terrein.

 

Module 1: Plaats en rol van de aspirant in een politieschool
Module 2: Plaats, functie en rol van de politie in onze samenleving.
Module 3: Plaats, functie en rol van de kaders in de geïntegreerde politie.
Module 4: Gemeenschapsgerichte politiezorg
Module 5: Technische basiscompetenties
Module 6: Initiatie in de primaire politionele processen
Module 7: De aanpak van courante fenomenen
Module 8: Actualiteitsfenomenen
Module 9: Fysieke en mentale training
Module 10: Geweldbeheersing
Module 11: Eerste en tweede taal

Gewenningsstage. (24 uren)
Opleidingsstage in operationele situaties (80 uren)

Leerdoelstellingen

De leerdoelstellingen staan per module omschreven in het erkenningsdossier: 

Leerdoelstellingen volgens MB

Doelgroep

Als agent van politie met je beperkte politiebevoegdheid leg je je vooral toe op verkeersopdrachten zoals de vaststelling van verkeersongevallen, verkeersregeling en -toezicht. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen en je kan politieambtenaren bijstaan in bepaalde door de wet voorziene gevallen (zoals b.v. de fouille van personen).

Deelnamevoorwaarden

Om tot deze basisopleiding worden toegelaten, dien je te voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, waarbij het slagen in de selectieproeven er één van is. Voor meer info JobPol.be.

Lesmethode en werkvormen

De gebruikte werkvormen zijn congruent aan de lesinhoud en de evaluatiemethodes.

Deze worden gedifferentieerd naar de noden van de cursisten en zijn praktijkgericht.

Beoordelingswijze

De aspirant agent moet minimum een bevredigende evaluatie krijgen op de eindevaluatie  professioneel functioneren.

Op het schriftelijk examen wordt de theoretische kennis beoordeeld en moet de aspirant minimum 50% behalen.

Op het praktisch examen wordt, a.h.v. een rollenspel in verkeer, de praktische vaardigheden van de aspirant geëvalueerd. Opnieuw moet hij minimum 50% behalen.

Op het mondeling examen wordt een eindwerk verdedigd waarin de aspirant een situatie uit de stage toelicht en koppelt aan het wettelijk kader. Opnieuw minimum 50%.

Voor het totale cijfer (dagelijks werk, sport, geweldbeheersing en examen), moet de aspirant minimum 60% behalen om te slagen.

Meer details vind je terug op het ministerieel besluit:
Beoordeling aspirant agent

Details

Kenmerk Waarde
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA6037
Edities Geen editie gepland
Alle details weergeven
Inschrijven